Kommende kurs

Instruktørkurs 

Pedagogikk
Varighet 16t
Krav til deltager: Ingen forkunnskaper. 
Kurset: Innføring i bl.a. planlegging- og undervisningsmodeller, forutsetninger for å lære, lærerrollen, undervisningsteknikker og presentasjonsteknikker. Kurset har et praktisk fokus, og deltakerne er aktive i sin egen læring med bl.a. gruppearbeid og fremføring av et undervisningsopplegg.
Modul 1.0
Varighet 16t
Krav til deltager: Gjennomført instruktørkurs pedagogikk. 
Kurset: Innføring i bl.a. aktuelle lover, forskrifter og standarder tilknyttet arbeidsutstyr, HMS, farlig gods, sikkerhet og konsekvens, ytre miljø, opplæringsplaner, adferd og holdninger.
Modul 2.2/3.2
Varighet 24t
Krav til deltager: Gjennomført instruktørkurs pedagogikk og modul 1. Minst 1 års dokumentert praksis på aktuelt arbeidsutstyr.
Kurset: Innføring i bl.a. aktuelle arbeidsutstyrs løfte- og lastediagram, forskjellige typer aktuelle arbeidsutstyr, arbeidsutstyrets virkemåte, lover og forskrifter. Kurset avsluttes med praktisk trening på aktuelt arbeidsutstyr.

KURSKALENDER

Pedagogikk / Modul 1 / Modul 2.2 / Modul 2.3  
 

Truckkurs

 

Truck klasse T1, T2, T3, T4 og T5
Modul 1.0 og 2.2: 24t 
Modul 3.2: 6t 
Modul 4.2: 14t 
Krav til deltager: 17 år (16 år om det gjelder skoleelever som er under skolens utdanningsprogram). 
Kurset: Innføring i bl.a. lover og forskrifter, vedlikehold og kontroll, bruksanvisning, truckens stabilitet, miljøvern, forskjellige typer trucker, adferd, holdninger og HMS.
Teleskoptruck
Teori 6,5t
Varighet praksis C1: 4t med bakgrunn fra masseforflytningsmaskin 4.1 eller truck 4.2, med bakgrunn fra kran 8t. 
Krav til deltager: Bestått Modul 4.1, 4.2 eller 4.8 hhv. masseforflytningsmaskin, truck eller kran. 
Kurset: Innføring i bl.a. vedlikehold og kontroll, truckens løftekapasitet, tilleggsutstyr, funksjoner og oppstilling. 

Utvidelse til C2: 4t praksis. 
Kurset: Innføring i bl.a. funksjon og virkemåte, kjøretrening og oppstilling.

KURSKALENDER

T1, T2, T3, T4, T5, TeleskoptruckVarme arbeider

Kurs i varme arbeider
Teori og praktisk slukking 8t
 Kurset: Innføring i bl.a. HMS, brannforebygging, plikter og rettigheter, lover og forskrifter, samt praktisk slukking.

.

Fagbrevkurs

Transport og logistikk og løfteoperasjonsfaget
Varighet 50, 80 eller 100t
Krav til deltager: Bør inneha 5 års praktisk arbeid innen transport, logistikk eller løfteoperasjonsfaget.
Kurset: Innføring i bl.a. logistikkfunksjoner, lager- og terminaldrift, planlegging og gjennomføring av transportoppdrag, prissette et transportoppdrag, ADR, HMS og yrkesetikk. 

Internkurs

Krav til internkurs

Ved bedriftsinterne kurs stiller vi krav til både undervisningslokaler og arbeidsutstyr. Lokalet skal ha tilfredsstillende lys,- lyd- og luftforhold, samt ha fungerende projektor og lerret som minimum. Øvingsområdet ved praktisk trening skal være skjermet for annen trafikk, være avgrenset og tilrettelagt for de praktiske øvelsene. Arbeidsutstyret skal være ihht. lover og forskrifter, og skal være sertifisert og godkjent.